Lieða leder ditt projekt

Lieða AB är ett företag med lång erfarenhet av projektledning inom industri, mark, bygg och organisation i Dalarna.
Med en nära kundkontakt och en vision om att ha nöjda kunder, får du hjälp med att leda ditt projekt från start till mål.

Kontakta för ett personligt möte


Vad gör Lieða:

Lieða har lång erfarenhet av projektledning inom:

  • Organisations- och verksamhetsstyrning

  • Kraft, värme och kyla

  • Vatten

  • Anläggning och mark

  • Bygg

Lieða erbjuder hjälp med ditt projekt från idé till avslut

Lieða lägger en stor vikt vid att driva ditt projekt hela vägen från start till mål.

Större projekt börjar ofta med en förstudie, som sedan följs av en mer detaljerad planering eller projektering med era eller externa projektörer/utredare. Ska något byggas tillfrågas lämpligen flera entreprenörer om offerter. Är du en offentlig beställare sker upphandling enligt LOU/LUF.

Därefter följer genomförandefasen där anläggningen byggs eller projektet levererar önskat underlag. Överlämning sker till en eventuell styrgrupp och verksamhet, inklusive dokumentation, ekonomiskt utfall mot budget och övrigt som önskas.

Eller delar av projektprocessen som passar dig

Passar det dig och ditt företag bättre så erbjuds hjälp med delar av projektprocessen som till exempel; förstudie, nulägesanalys, budget, inköp, projekteringsledning, stöd i organisationen eller byggledning. Berätta vad du behöver hjälp med, så får du hjälp att lösa det. 

Om Lieða

Bolaget har en stark anknytning till Dalarna med nuvarande uppdrag i framför allt Falun-Borlänge regionen.

Lieða arbetar i huvudsak med företag, kommuner och organisationer med uppdrag på beställarsidan, för att vara oberoende vid diskussioner med leverantörer och entreprenörer. Lieda har ett nära samarbete med Projektledarbyrån och har sitt kontor i Falun på regementsområdet.

Ett av de viktigaste målen är att ha nöjda kunder.


Johan Berglind

I dagsläget består Lieda av Johan Berglind som har arbetat som projektledare sen 2006. Det har genom åren blivit ett knappt hundratal olika projekt inom bygg, mark/anläggning, industri/process.

På senare år har arbetsområdena utökats med organisation- och verksamhetsstyrning inom samhällsbyggnad.

Variationen på projekt är stimulerande. Historiskt har det växlat mellan mindre bygg- och markarbeten på några tiotusenlappar till större om- och nybyggnationer inom industrin på 50-60 miljoner. Det senare med betoning på kraft-, kyla- och värmeproduktion. Även projekt inom organisation- och verksamhetsstyrning varierar i längd från några månader till flera år.

Det normala, historiskt, har varit engagemang i 3-8 olika projekt som pågår parallellt, beroende på storlek. Var i projektprocessen vi befinner oss varierar också mellan projekten.

De roligaste projekten är de som innefattar ny teknik, nya uppgifter och/eller nya organisationer.

Att ha en nära relation till kunden genom hela projektet är essentiellt.

Kontakta Lieða för att få hjälp med ditt projekt!

Kontakt